Ασφαλής και βιώσιμη μετακίνηση των μαθητών στο σχολείο

Το έργο CES4Kids χρηματοδοτείται από το EIT Urban Mobility και στόχο έχει να εμπλέξει μαθητές από 4 χώρες στον συμμετοχικό σχεδιασμό βιώσιμων λύσεων κινητικότητας που θα βελτιώσουν την καθημερινή μετακίνηση τους από και προς το σχολείο. Το έργο CES4Kids ανέπτυξε εκπαιδευτικό υλικό για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και απώτερος στόχος του ήταν η ενδυνάμωση και κινητοποίηση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ασφαλής και βιώσιμη μετακίνηση των μαθητών στο σχολείο.